1 av 4 är dåliga odds

SSU släpper idag sin första valfilm på Youtube – 1 av 4 är dåliga odds.

Filmen visar hur den Moderatstyrda regeringens politik har lett till att 1 av 4 unga idag saknar jobb. Ett stort misslyckande för en regering som gick till val på devisen att sätta fler människor i arbete. Som socialdemokrat ser jag heller arbete åt unga än fler skattesänkningar!

Vi Socialdemokrater vill:

– ta bort arbetsgivaravgiften för den som anställer en ung arbetslös och den som erbjuder en praktik- eller traineeplats får motsvarande avdrag.
– skapa trygga jobb där heltid ska vara en rättighet och deltid en möjlighet.
– genomföra innovationsprogram i samverkan mellan näringsliv och parter.
– sänka skatten för småföretag med 6 miljarder.

Här kommer filmen så check it out!

Lämna ett svar