Ge Huddinges ungdomar möjlighet att flytta hemifrån!

Igår var det invigning av Socialdemokraternas valstuga i Huddinge C och den numer stolta Huddingebon Ibrahim Baylan klippte bandet. Vi sossar utklassade som vanligt de andra partierna i såväl antal deltagare som aktiviteter.

Våra främsta företrädare och kandidater i kommun, landsting och riksdag höll sedan korta anföranden däribland jag själv. Mitt budskap var: Ge Huddinges unga möjlighet att flytta hemifrån!

Ibrahim Baylan inviger valstugan
Ann Marie Högberg och Ibrahim Baylan talar om hur vi skapar fler jobb
Jag vill kämpa för att alla unga ska kunna flytta hemifrån

Jag är socialdemokrat för jag tror på att vi alla ska ha lika möjligheter till ett bra liv oavsett vår bakgrund. Det ska inte spela någon roll om vi bor i Flemingsberg eller segeltorp, eller heter anna eller ahmed. Jag tror på en politik som ger mig och dig förutsättningar till att lyckas.

Den viktigaste frågan för mig i valet är att ge all ungdomar i Huddinge möjlighet att få flytta hemifrån och få ett bra boende. Det råder stor bostadsbrist i Stockholm idag och flera tusen människor står i bostadskön. Det leder till att många, framförallt unga, idag tvingas att bo i otrygga boendeformer med andrahands-, tredjehands- och ibland till och med svartkontrakt. Konsekvensen är att många ungdomar inte har möjligheten att skapa sig ett eget liv och inte kan skapa sig en trygg tillvaro. Bostadsbristen har blivit en av den unga generationens allvarligaste problem och lösningen: Vi måste bygga fler bostäder! Vi måste framförallt bygga hyresrätter.

Med den moderatstyrda ledningen här i Huddinge har inga initiativ tagits till att bygga hyreslägenheter under dessa fyra år eller initiativ för att underlätta för unga att få en egen bostad. Jag kommer kämpa för att fler bostäder byggs i Huddinge kommun som vanliga människor har råd att bo i och kämpa för att alla unga ska kunna få flytta hemifrån.

Lämna ett svar