Pusha för: Tandläkare och Assyrier utan gränser

Jag har varit aktiv i föreningslivet och engagerat mig ideellt sen jag var liten. Det finns många bra organisationer att stödja men jag tänkte pusha lite extra för två organisationer jag nyligen gått med i:

  • Tandläkare utan gränser
Tandläkare Utan Gränser är en oberoende och ideell organisation vars uppdrag är att verka i länder där munhälsan är eftersatt. Projektländernas befolkning erbjuds odontologisk vård, profylaktisk information och instruktioner som syftar till att förbättra både munhälsan och den allmänna hälsan. Genom långsiktighet ska projekten ha en positiv och kontinuerlig påverkan för så många människor som möjligt. På sikt ska organisationen arbeta med hjälp till självhjälp för att undvika en beroendeställning mellan berörda samarbetspartners och landet i fråga. Mer att läsa..
  • Assyrier utan gränser
Assyrier är idag en utsatt grupp i Mellanöstern och utsätts dagligen för övergrepp, våld, väpnade konflikter och diskriminering. Vårt arbete inriktas därför på att hjälpa assyrier i hemlandet att leva i en tryggare och gynnsammare tillvaro. Vi etablerar fadderbyar i hemlandet, tilldelar assyriska ungdomar stipendier till utbildning och hjälper assyrier i nöd med akuta insatser. Mer att läsa..

Lämna ett svar