Jag vill bli partiledare!

Samlar man 30 Huddingepolitiker i en konferenssal under två dagar är det svårt att inte diskutera vem som ska bli ny partiledare för Socialdemokraterna. För hur mycket jag än vill att de politiska idéerna och visionerna ska styra, är det otroligt viktigt vem partiet har som ansikte utåt för att förmedla dessa.

En profil har tagits fram från partiet om vilka kvalitéer och egenskaper en ledare ska ha, liknande en jobbansökan. Nu ska alla partidistrikt lämna in namn på potentiella kandidater till en valberedning som sedan ska utse en partiledare (observera att vi inte vet om de vill ställa upp eller ej)

För egen del känner jag mig väldigt osäker och skeptiskt till detta förfarande. Av alla namn som cirkulerar i media känner inte jag att någon utav dessa är en given ledare. Att då ”kröna” en ny partiledare vid kongressen i mars, vars politiska visioner inte har kommunicerats utåt, känns för mig väldigt otryggt. Socialdemokraterna har inte råd att välja fel ledare utan behöver ha någon som kan leda, utveckla och samla partiet så att vi kan skapa politik för ett bättre och mer jämlikt Sverige.

Jag, med många andra, efterfrågar ett öppet förfarande kring valet av ny partiledare. Om man nu från partiet går ut med en ansökan på en ledare anser jag att de som är intresserade gör en ansökan och sedan anordnas en öppen ”hearing” av alla potentiella kandidater. På detta sätt kan jag som medlem i partiet lättare ta ställning till den kandidat vars idéer stämmer bäst överens med mina egna och som jag tror att Sverige behöver. Jantelags-tänkande inom Socialdemokraterna måste ta slut och det är dags att någon går ut och säger: Jag vill bli partiledare!

Lämna ett svar