Är målet att avskaffa politiker?

Läser Anna König Jerlmyrs (Moderat Socialborgarråd i Stockholm) debattinlägg i dagens Aftonbladet, där hon skriver att politiker kan inte skapa solidaritet i samhället. Istället hyllar hon civila insatser som vi bland annat kan se i Kanal 5:s programserie om ”Den hemlige miljonären” som arbetar under täckmantel som volontär för olika frivilligorganisationer.

Utdrag från artikeln:
Allt från att hjälpa till med soppkök till hemlösa till att hjälpa ensamkommande flyktingbarn med läxläsning. Alla dessa vardagshjältar måste vi värna om och uppmuntra. Det civila samhället måste finnas för att ta tillvara engagemang människor emellan. Precis som statsministern slagit fast är det offentliga ett komplement till det civila samhället och inte tvärtom.

Det Jerlmyr alltså anser är att människor i nöd ska förlita sig på frivilligorganisationer och inte samhället?

Jag tror också på välgörenhet och att våra frivilligorganisationer har ett syfte. Jag vet att dessa organisationer gör ett fantastiskt arbete men det borde inte behöva vara så. På något sätt anser jag att det är hela samhällets misslyckande när det finns människor som inte har mat och tak över huvudet för dagen. Då kan inte vi som politiker, likt Jerlmyr, luta oss tillbaka på frivillgorganisationer att lösa problemen åt oss. Vi har alla ett gemensamt ansvar.

För i grunden är det så att vi politiker behöver ta beslut. Vi behöver en aktiv politik för att minska klyftorna som finns i samhället. Vi behöver en strategi med socialpolitiska åtgärder och en aktiv bostadspolitik. Vi behöver ta beslut så att människor med psykologiska problem får den hjälp de behöver, en bättre missbruks- och beroendevård och framförallt en aktiv bostadspolitik som möjliggör att människor kan få en egen bostad. Som Socialdemokrat är jag beredd att ta dessa beslut.

Jag blir väldigt frustrerad på borgerliga politiker som eftersträvar en samhällsmodell a la USA, där staten ska göra så lite som möjligt och man förlitar sig på att marknaden ska lösa problemen. Marknaden ser inte diskriminering, tar inte hänsyn till sociala problem och ser inga lösningar som inte ger en ekonomisk utdelning. När ska den borgerliga regeringen och dess företrädare börja ta lite ansvar?

Ett svar på “Är målet att avskaffa politiker?“

  1. […] beslut kan tas utifrån ett solidariskt perspektiv. Hon bortser även från det faktum att politik är mer än vad som beslutas i de valda […]

Lämna ett svar