Vi siktar högre!

Nu startar årets första budgetdebatt i Huddinge fullmäktige. 12 timmars debatterande om hur vi vill föra Huddinge framåt – lovely!

Vi Socialdemokrater vill göra stora satsningar, framförallt på skolan och i förskolan. Där har den moderatstyrda majoriteten lägre ambitioner. För oss är det självklart att ge alla barn rätt till 30 timmar/vecka i förskolan, erbjuda alla ungdomar feriepraktik och att se till att fler elever når målen i skolan. Att få fler unga i arbete  och inte hamna i Fas 3 är även något vi socialdemokrater satsar på i årets budget. Vår budget innehåller viktiga reformer för jämlikhet och utveckling. Vi gör dessa satsningar och sänker skatten med 10 öre. Läs mer på socialdemokraternaihuddinge

Emil Högberg oppositionsråd (S) håller sitt inledande anförande i budgetdebatten där förslag på bla hur vi minskar barnfattigdomen presenteras.

För egen del kommer jag att bevaka debatten kring gymnasienämnden där den nya gymnasiereformen kommer kosta ca 7milj mer än vad regeringen har gett pengar för. Nu kompenseras detta i budgeten med den summan men det är pengar som jag tycker hade kunnat gå till annat än att städa upp efter regeringens miss.

Stay tuned om du är fortsatt intresserad…

Lämna ett svar