Jan Björklund efter gårdagens utfrågning:

De försökte kleta på mig och mitt parti att vi är främlingsfientliga”. Major Björklund är ilsken efter gårdagens utfrågning på TV4 där Malou von Sivers och Jenny Östergren ställde enligt min mening högst relevanta frågor om Folkpartiets integrationspolitik.

Är det inte så att Folkpartiet har lagt flera förslag inom integrationsområdet såsom språktest för invandrare, obligatorisk gynundersökning för unga tjejer, direkt utvisning av invandrare som begår brott och kortare föräldraförsäkring för barn som fötts i andra länder?  Jo det har de! Att sedan Jan Björklund drar slutsatsen att dessa förslag gör hans parti  främlingsfientligt får stå för honom, men jag tror inte att många säger emot.

Björklund visar alliansens rätta ansikte

I dagens Aftonbladet kan man läsa att Folkpartiet vill att ungdomar under 23år ska tjäna hälften av vad en vuxen tjänar. De tror att man på detta sätt kan sänka ungdomsarbetslösheten. Det Jan Björklund och hans borgerliga vänner glömmer bort när man lägger fram ett sådant ungdomsfientligt förslag är att man istället sätter upp fler hinder och gör det svårare för ungdomar.

Utan ett jobb med en lön man kan leva av kommer dessa ungdomar tvingas ta ytterligare ett jobb för att kunna försörja sig. De kommer ändå vara fast i bidragssystem för att pengarna räcker inte till. De kommer inte att kunna flytta hemifrån för hur ska de ha råd att betala en hyra på halva lönen? Då alliansen dessutom säljer ut alla hyreslägenheter och gör det svårare för kommunerna att bygga nya så är snart den enda vägen till en bostad att köpa den. Och vilken bank vill ge ett lån till en person som har en halv inkomst?

Nej Björklund. Vi unga vill inte reas ut på arbetsmarknaden. Vi vill ha ett jobb och en lön vi kan leva av!